Utställningar


Kommande utställningar:

 


Tidigare utställningar.


Galleri Stationen i Mölle 8 ggr, senast sommaren 2023.

Galleri Hoddan i Lerberget ett flertal ggr, senast aug 2023.

Tomelilla folkets park april 2019

Galleri Hamnen i Viken 2011.

Krapperups jurybedömda vårutställning några ggr, senast 2022.

Restaurang Bryggan i Höganäs.

Allers i Helsingborg.

Mc Neil i Helsingborg.

Blå Hallen i Höganäs, samlingsutställning flera ggr.

Slottshöjdens begravningsbyrå Höganäs.

Karlbergs begravningsbyrå Höganäs.Samlingsutställning i Blå Hallen i Höganäs 2006


Galleri Hoddan i Lerberget 2007


Galleri Stationen i Mölle 2007


Galleri Stationen i Mölle 2008


Galleri Hoddan i Lerberget 2009


Galleri Stationen i Mölle 2009


Galleri Stationen i Mölle 2010


Galleri Hoddan i Lerberget 2011


Krapperups vårsalong 2016

Vitgumpad Buskskvätta på träplatta
Krapperups vårsalong 2016

Galleri Hoddan i Lerbergets hamn 2016


Galleri Stationen i Mölle 2016


Galleri Hoddan i Lerbergets hamn 2018


Galleri Stationen i Mölle 2018


Tomelilla folkets park 2019


Galleri Hoddan i Lerbergets hamn juli 2019


Galleri Hoddan i Lerbergets hamn augusti 2021


Galleri Stationen i Mölle 2021 tillsammans med Marianne Såmmé


Galleri Stationen i Mölle 2023 tillsammans med Marianne Såmmé


Galleri Hoddan i Lerbergets hamn augusti 2023